8/11 WTA Saratoga FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameSaratoga Tbd #5CompletedSaratoga Tbd #7CompletedSaratoga Tbd #8CompletedSaratoga Tbd #9CompletedSaratoga Tbd #10CompletedSaratoga Tbd #11Completed
38Lawrence McGourty0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(6,4)N/AN/AN/AN/A
39Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,6)N/A
40William Church0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$38 EX(10,6)/$12 EX(10,5)N/AN/AN/AN/A
41carl garkowski0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,4)N/AN/AN/A
42andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,7)N/AN/A
43fredric a.0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(2,6)N/AN/AN/AN/AN/A
2Eric W0.00 / 770.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 770.00$50 EX(4,8)
11Don kiernan0.00 / 78.00 (28.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(3,6)2.00 / 0.00$2 EX(3,10)6.00 / 0.00$6 EX(3,1)2.00 / 0.00$2 EX(5,1)2.00 / 28.00$2 EX(1,9)36.00 / 0.00$36 EX(5,3)
44Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,1)N/AN/A
45Jesse Temple0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$16 EX(3,1)/$16 EX(3,2)/$18 EX-Bxd(3,5)N/AN/AN/A
17Leon Simon0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(6,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,10)40.00 / 0.00$40 EX(2,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)
46david thurston0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$20 EX(3,4)/$20 EX(3,6)/$10 EX(3,5)N/AN/AN/AN/A
47mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,1)N/AN/AN/A
48Glenn K0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)N/AN/AN/AN/A
49Steve G0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,1)N/AN/AN/A
50Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(1,8)/$20 EX(8,1)N/AN/AN/A
51Ronald. Lawrence0.00 / 0.00 N/AN/AN/A10.00 / 0.00$10 EX(6,5)22.00 / 0.00$22 EX-Bxd(2,7)18.00 / 0.00$18 EX(5,2)
52Kyle LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,5)
53Susan LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX(6,9)/$20 EX(7,4)N/A
13mikede0.00 / 64.00 (14.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(8,7)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(2,8)8.00 / 0.00$8 EX(1,5)2.00 / 14.00$2 EX-Bxd(9,1)28.00 / 0.00$28 EX(4,3)
18Patricia Ritzert0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(3,6)2.00 / 0.00$2 EX(3,10)10.00 / 0.00$10 EX(3,6)6.00 / 0.00$6 EX(5,6)4.00 / 0.00$4 EX(4,8)26.00 / 0.00$26 EX(3,2)
54Doc White Jr.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,3)
55pat mastroianni0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,1)N/AN/A
56Ralph L0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,5)N/AN/AN/A
57Donald Wildermuth0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$30 W(3)/$14 EX-Bxd(3,2)/$6 EX(2,3)N/AN/AN/A
19joseph kosut0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 EX(4,3)4.00 / 0.00$4 EX(4,10)4.00 / 0.00$4 EX(1,9)6.00 / 0.00$6 EX(1,7)20.00 / 0.00$20 EX(7,4)10.00 / 0.00$10 EX(2,5)
58vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,3)N/AN/AN/A
59lincoln campbell0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,7)N/AN/AN/A
60John Miller0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$20 EX-Bxd(8,9)/$20 EX-Bxd(9,10)/$10 EX(6,9)N/AN/AN/AN/A
61Michael M0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$30 EX-Bxd(8,7)/$20 EX(7,2)N/AN/AN/A
62David Smolinski0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,7)N/AN/AN/A
1jeffrey adami0.00 / 781.25 N/AN/AN/A50.00 / 781.25$50 EX-Bxd(2,7)N/AN/A
20Christopher Nupp0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 P(2)2.00 / 0.00$2 P(8)8.00 / 0.00$2 P(3)/$6 EX-Bxd(3,2)10.00 / 0.00$10 P(5)14.00 / 0.00$14 P(6)12.00 / 0.00$12 EX(3,2)
63Bruce j0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,8)N/AN/AN/AN/A
64Mark Kloster0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(10,3)N/AN/AN/AN/A
65Veronica Holcomb0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(10,9)N/AN/AN/AN/A
21richard heisler0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)40.00 / 0.00$40 EX(3,8)
22RON R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(8,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)
23JIM R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)
24norma r0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(6,4)20.00 / 0.00$10 EX-Bxd(3,8)/$10 EX-Bxd(3,10)22.00 / 0.00$14 EX-Bxd(4,2)/$8 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)
66Frank Beleglow 0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(6,10)N/AN/AN/AN/A
67david torregiano0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,1)N/AN/A
68David F0.00 / 0.00 N/A20.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,8)/$10 EX-Bxd(8,10)N/AN/A30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(4,7)N/A
36Stan K0.00 / 6.00 2.00 / 6.00$2 W(3)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,2)/$2 EX-Bxd(4,10)6.00 / 0.00$2 EX(8,1)/$2 EX-Bxd(8,1)/$2 EX-Bxd(8,5)4.00 / 0.00$2 EX(1,5)/$2 EX-Bxd(1,5)N/A34.00 / 0.00$34 EX(3,5)
25Joan K0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(10,6)30.00 / 0.00$30 EX(1,8)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,1)4.00 / 0.00$2 EX(3,5)/$2 EX(3,8)
69Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,8)
70Ralph M.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,8)N/AN/AN/A
71scott strader0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,3)N/AN/AN/A
37Ron Struhs0.00 / 4.10 2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 4.10$2 P(6)2.00 / 0.00$2 W(7)2.00 / 0.00$2 EX(1,2)42.00 / 0.00$2 EX(9,4)/$2 EX(9,4)/$4 EX-Bxd(6,8)/$32 EX(6,8)/$2 EX(2,8)N/A
3RJK0.00 / 656.25 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,10)N/A42.00 / 656.25$42 EX-Bxd(2,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 0.00$2 EX(8,3)
12John 3160.00 / 64.90 (14.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 14.90$2 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX(1,2)40.00 / 0.00$40 EX(6,1)2.00 / 0.00$2 EX(3,8)
72Daniel A Prietti0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,3)
73Steve H.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,8)
74tom deering0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(8,3)
75pam dambra0.00 / 0.00 N/A4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(10,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,5)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)34.00 / 0.00$34 EX-Bxd(3,4)
76magen dambra50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
8gary dambra0.00 / 280.00 N/A2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,10)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)40.00 / 280.00$40 EX-Bxd(1,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)
16stephen lynch0.00 / 54.60 (4.60 + 50.00) 2.00 / 4.60$2 P(4)2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,4)2.00 / 0.00$2 EX(8,3)
77Tilly P0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,6)N/AN/AN/A
78Michaelr9440.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,7)N/AN/AN/A
79james d 0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(3,10)N/AN/AN/AN/A
80Pete Mineo 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,9)N/A
81alison mineo0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$30 EX(10,3)/$20 EX(3,10)N/AN/AN/AN/A
26NeilPapa0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(6,3)2.00 / 0.00$2 W(8)2.00 / 0.00$2 EX(1,3)2.00 / 0.00$2 EX(1,5)40.00 / 0.00$40 EX(9,7)2.00 / 0.00$2 EX(4,3)
82mathew j0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,7)N/A
83mike dell0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(9,1)N/A
84JOHN SHUFON0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(5,7)/$26 EX(5,2)N/AN/AN/A
10majicjoan0.00 / 160.80 24.00 / 24.00$8 W(6)/$8 W(3)/$8 W(6)N/AN/A18.00 / 136.80$18 W(2)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,4)N/A
27Kenneth Arduino0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,1)2.00 / 0.00$2 EX(9,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,2)
85Rick A0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$44 EX(2,1)/$6 EX(2,1)N/AN/A
86Rick Y0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$20 EX(6,4)/$30 EX(6,10)N/AN/AN/AN/A
7Richard Weinheimer0.00 / 342.60 (292.60 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)/$2 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,10)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,9)38.00 / 292.60$38 EX-Bxd(4,8)
87John P50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
88Melissa B18.00 / 0.00 12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(6,2)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(5,6)N/AN/AN/AN/A
28dennis m0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 W(6)8.00 / 0.00$8 W(4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,3)10.00 / 0.00$10 W(7)8.00 / 0.00$8 W(9)8.00 / 0.00$8 W(3)
89anthony missita0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,3)N/AN/AN/A
14Dana Irwin0.00 / 64.00 (14.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(2)4.00 / 0.00$4 P(10)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(7,2)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(5,6)2.00 / 14.00$2 EX-Bxd(1,9)2.00 / 0.00$2 W(8)
6Carlos D0.00 / 420.20 N/AN/A50.00 / 420.20$22 EX(2,5)/$18 EX(5,2)/$10 EX(5,8)N/AN/AN/A
90Stitch0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,6)N/AN/AN/A
91Ernie K.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,6)N/A
92Heather F. 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(8,3)
93Professor670.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(8,5)
94Richard Samsal0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,8)N/AN/AN/AN/A
4anthony cummings0.00 / 477.50 N/AN/A50.00 / 477.50$50 EX-Bxd(2,5)N/AN/AN/A
29Harvey S0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(6,2)2.00 / 0.00$2 EX(10,4)2.00 / 0.00$2 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 EX(9,6)40.00 / 0.00$40 EX(3,5)
9Daniel Williams0.00 / 188.00 (138.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(6,3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(10,5)8.00 / 76.40$8 EX-Bxd(2,5)10.00 / 0.00$10 EX(1,6)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,6)8.00 / 61.60$8 EX-Bxd(8,4)
15RWB0.00 / 57.70 (7.70 + 50.00) 2.00 / 3.30$2 P(3)2.00 / 4.40$2 S(8)2.00 / 0.00$2 S(3)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,5)10.00 / 0.00$10 EX(9,7)30.00 / 0.00$30 EX(5,2)
30Michael Prevost0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(6,3)10.00 / 0.00$10 W(3)8.00 / 0.00$8 W(6)8.00 / 0.00$8 EX(1,5)10.00 / 0.00$10 W(4)10.00 / 0.00$10 W(3)
95Clement Palmer0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,8)N/AN/AN/A
96JOHN BARTKUS 0.00 / 0.00 N/AN/A10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,7)N/A40.00 / 0.00$40 EX(1,4)N/A
97Kevin Kaczmarek0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,1)N/A
31paul aswad0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,3)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(10,6)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,5)8.00 / 0.00$8 EX(1,5)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(1,7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(3,8)
98Elinor S0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,5)N/AN/AN/A
32Todd O0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$2 W(6)/$6 EX-Bxd(6,4)8.00 / 0.00$2 W(10)/$2 EX(10,6)/$4 W(10)6.00 / 0.00$2 W(8)/$4 W(5)6.00 / 0.00$4 W(1)/$2 EX(1,2)4.00 / 0.00$2 EX(4,1)/$2 EX(9,7)18.00 / 0.00$8 EX(4,5)/$10 EX(3,8)
5joseph gioannini0.00 / 458.40 N/AN/A50.00 / 458.40$26 EX(2,8)/$24 EX(2,5)N/AN/AN/A
33carl gioannini0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(2,3)40.00 / 0.00$40 EX(10,3)2.00 / 0.00$2 EX(1,8)2.00 / 0.00$2 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)
34Craig M0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(6)40.00 / 0.00$40 EX(6,4)2.00 / 0.00$2 W(8)2.00 / 0.00$2 EX(5,1)2.00 / 0.00$2 EX(4,1)2.00 / 0.00$2 EX(3,8)
99michael kujath50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
100althea h50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
35Ralph D0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 10.00 / 0.00$10 EX(2,6)10.00 / 0.00$10 EX(10,3)6.00 / 0.00$6 EX(6,4)8.00 / 0.00$8 EX(1,5)6.00 / 0.00$6 W(4)10.00 / 0.00$10 EX(3,8)

Welcome to the 8/11 "Winners Take All" Saratoga FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

This FREEROLL will feature races 5, 7-11 from Saratoga, and 290 TourneyBETS Cup points are on the line!

The1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,500 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximumwager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 8/11 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please emailsupport@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner