8/17 WTA Saratoga FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameSaratoga Tbd #1CompletedSaratoga Tbd #3CompletedSaratoga Tbd #5CompletedSaratoga Tbd #6CompletedSaratoga Tbd #8CompletedSaratoga Tbd #9Completed
96Lawrence McGourty0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,5)N/A
75Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$14 EX(10,7)/$16 EX(10,8)/$20 EX(10,8)N/AN/A
74William Church0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$10 EX(2,3)/$14 EX(2,6)/$10 EX(6,3)/$16 EX(6,7)N/AN/AN/AN/A
73carl garkowski0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(4,1)N/AN/AN/AN/A
72andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,5)N/A
71fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,5)N/AN/AN/A
70Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,6)
69Eddiehage 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,8)N/AN/A
19Jesse Temple0.00 / 53.50 (3.50 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 P(3)2.00 / 0.00$2 P(6)2.00 / 0.00$2 P(3)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(4,7)2.00 / 3.50$2 P(5)2.00 / 0.00$2 P(2)
68Leon Simon6.00 / 0.00 40.00 / 0.00$40 EX(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)N/AN/AN/A
67david thurston0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$26 EX(1,6)/$24 EX(1,7)N/AN/AN/AN/A
66Don kiernan0.00 / 0.00 6.00 / 0.00$6 EX(2,7)N/AN/AN/A12.00 / 0.00$12 EX(5,3)32.00 / 0.00$22 EX(5,3)/$10 EX(3,5)
65mark lossi0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,5)N/AN/A
64Glenn K0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)/$2 EX(9,6)N/AN/AN/A
63Steve G0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,5)N/A
62Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(4)
3Ronald. Lawrence0.00 / 290.00 N/AN/AN/A50.00 / 290.00$50 EX(8,10)N/AN/A
61Kyle LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(6,1)/$10 EX(6,4)/$20 W(6)
60Susan LaPierre10.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A40.00 / 0.00$10 EX(6,5)/$12 EX-Bxd(6,3)/$18 EX(6,2)
59Patricia Ritzert0.00 / 0.00 N/A10.00 / 0.00$10 EX(6,2)N/A40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,4)N/AN/A
76Doc White Jr.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,4)N/A
77pat mastroianni0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,10)N/AN/A
30Craig M0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,7)2.00 / 0.00$2 EX(6,2)40.00 / 0.00$40 EX(4,6)2.00 / 0.00$2 W(10)2.00 / 0.00$2 W(7)2.00 / 0.00$2 W(6)
78Donald Wildermuth0.00 / 0.00 N/A30.00 / 0.00$10 W(5)/$20 EX-Bxd(1,5)N/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(4,2)N/A
95tom deering0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,4)N/AN/AN/A
9mikede0.00 / 103.50 (53.50 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(12,4)10.00 / 53.50$10 EX-Bxd(5,7)24.00 / 0.00$24 EX-Bxd(4,1)
23David Smolinski0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)
94Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(6,2)/$30 EX(6,5)N/AN/AN/A
93mike dell0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(7,3)N/AN/AN/AN/AN/A
92mathew j0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(7,5)N/AN/AN/AN/AN/A
29joseph kosut0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,6)4.00 / 0.00$4 EX(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)10.00 / 0.00$6 EX(8,12)/$4 EX(12,8)10.00 / 0.00$10 EX(4,5)20.00 / 0.00$20 EX(6,2)
91John Miller0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,6)N/AN/AN/AN/A
90Michael M0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(3,9)/$20 EX(6,9)/$10 EX(1,9)N/AN/AN/A
89Bruce j0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(5,4)/$24 EX(5,6)N/AN/AN/A
20RON R0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(7,5)2.00 / 0.00$2 EX(1,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)
14JIM R0.00 / 60.70 (10.70 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,12)2.00 / 10.70$2 EX-Bxd(5,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)
7norma r0.00 / 133.60 (83.60 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,12)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)22.00 / 83.60$22 EX(1,6)
16John 3160.00 / 57.60 (7.60 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,8)2.00 / 0.00$2 EX(1,3)2.00 / 7.60$2 EX(1,6)
22RJK0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(10,6)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(1,2)
18richard heisler0.00 / 53.80 (3.80 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,12)40.00 / 0.00$40 EX(4,1)2.00 / 3.80$2 EX-Bxd(1,6)
88Frank Beleglow 0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,12)N/AN/A
4Stan K0.00 / 146.40 (96.40 + 50.00) 4.00 / 13.80$2 EX(7,2)/$2 EX(7,3)4.00 / 0.00$2 EX(2,6)/$2 EX-Bxd(2,1)10.00 / 0.00$2 EX(5,4)/$2 EX(5,1)/$2 EX(5,6)/$2 EX(6,4)/$2 EX(6,5)10.00 / 23.20$2 EX(8,4)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,10)/$4 EX-Bxd(8,10)12.00 / 21.40$2 EX(5,1)/$2 EX(5,3)/$2 EX(5,7)/$4 EX-Bxd(5,1)/$2 EX-Bxd(1,7)10.00 / 38.00$10 EX(1,6)
12Joan K0.00 / 61.60 (11.60 + 50.00) 4.00 / 0.00$2 EX(7,1)/$2 EX(7,5)4.00 / 0.00$2 EX(6,2)/$2 EX-Bxd(6,1)6.00 / 0.00$2 EX(4,5)/$2 EX(4,1)/$2 EX(4,6)4.00 / 11.60$2 EX-Bxd(8,12)/$2 EX(8,10)6.00 / 0.00$2 EX(7,1)/$2 EX(7,3)/$2 EX(7,5)26.00 / 0.00$12 EX(6,5)/$14 EX(6,1)
1lincoln campbell0.00 / 620.50 N/A10.00 / 0.00$10 EX(5,3)30.00 / 562.50$10 EX(1,4)/$20 EX(4,1)10.00 / 58.00$10 EX(8,10)N/AN/A
87vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,4)
86scott strader0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,6)N/AN/AN/AN/A
85joseph gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,5)
84carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(3,6)/$24 EX(3,9)N/AN/AN/A
83David F0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,5)N/AN/AN/A46.00 / 0.00$40 EX-Bxd(6,3)/$6 EX-Bxd(5,6)
82james d 0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(6,9)N/AN/AN/A
13stephen lynch0.00 / 61.20 (11.20 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(3)2.00 / 0.00$2 W(4)2.00 / 11.20$2 P(1)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(7,12)2.00 / 0.00$2 W(2)40.00 / 0.00$40 W(3)
26Ron Struhs0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,3)2.00 / 0.00$2 W(6)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(4,7)38.00 / 0.00$4 EX(1,5)/$34 EX(1,5)2.00 / 0.00$2 W(2)
15Kenneth Arduino0.00 / 58.70 (8.70 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 8.70$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(4)40.00 / 0.00$40 W(6)2.00 / 0.00$2 W(2)2.00 / 0.00$2 W(6)
81Ralph M.0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX(7,6)N/AN/AN/AN/A
80Veronica Holcomb0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(1,7)N/AN/AN/AN/AN/A
79mike r50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
58jeffrey adami0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A30.00 / 0.00$30 EX-Bxd(1,2)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(5,3)
36tom p0.00 / 0.00 N/A48.00 / 0.00$48 EX(6,2)N/A2.00 / 0.00$2 EX(10,4)N/AN/A
35Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,10)N/AN/A
34Steve H.0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(5,6)N/AN/AN/AN/AN/A
37Pete Mineo 0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(3,7)N/AN/AN/AN/AN/A
39alison mineo0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,5)N/AN/AN/A
5pam dambra0.00 / 141.45 (91.45 + 50.00) 6.00 / 13.80$2 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(2,7)16.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$10 EX-Bxd(2,7)/$4 EX(7,6)6.00 / 56.25$2 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(4,5)10.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,4)/$4 EX-Bxd(7,8)/$4 EX-Bxd(6,8)6.00 / 21.40$2 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(5,7)6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$4 EX-Bxd(1,5)
41magen dambra0.00 / 0.00 N/AN/AN/A32.00 / 0.00$32 EX-Bxd(7,8)N/A18.00 / 0.00$18 EX-Bxd(1,2)
40gary dambra0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,8)N/AN/A
21Mike B0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(5,7)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(8,7)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,7)36.00 / 0.00$36 EX(2,1)
38david torregiano0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,5)N/A
31Richard Weinheimer0.00 / 29.00 N/A4.00 / 0.00$4 EX(7,6)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(3,5)10.00 / 29.00$10 EX-Bxd(10,8)10.00 / 0.00$10 EX(1,7)20.00 / 0.00$20 EX(6,4)
56Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(5,1)
55Rick A0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$46 EX-Bxd(7,12)/$4 EX-Bxd(7,12)N/AN/A
54Rick Y50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
57anthony cummings0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,9)/$40 EX-Bxd(4,9)N/AN/AN/A
42JOHN BARTKUS 50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
2JOHN SHUFON0.00 / 535.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 535.00$50 EX(5,7)N/A
52Ralph L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,4)
51Elinor S0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,5)N/AN/AN/A
25Harvey S0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 0.00$2 EX(6,4)2.00 / 0.00$2 EX(5,4)2.00 / 0.00$2 EX(8,4)40.00 / 0.00$40 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX(6,1)
32majicjoan0.00 / 27.00 N/AN/A18.00 / 0.00$18 EX-Bxd(4,6)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(8,7)10.00 / 27.00$10 W(5)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,6)
28dennis m0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(7,4)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,5)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,1)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(8,6)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,2)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(6,5)
50Kevin Kaczmarek0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,2)N/A
49anthony missita0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(7,1)N/A
48Ernie K.0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(6,10)N/AN/A
47Stitch0.00 / 0.00 N/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,5)N/AN/AN/AN/A
46Heather F. 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,4)N/A
11Aunt CoCo0.00 / 63.00 (13.00 + 50.00) 2.00 / 2.70$2 S(2)2.00 / 4.80$2 S(4)2.00 / 3.00$2 S(4)2.00 / 2.50$2 S(10)40.00 / 0.00$40 W(4)2.00 / 0.00$2 S(2)
45Carlos D0.00 / 0.00 N/AN/A40.00 / 0.00$40 EX(6,5)N/A10.00 / 0.00$10 EX(1,4)N/A
17RWB0.00 / 55.20 (5.20 + 50.00) 2.00 / 2.70$2 S(2)2.00 / 0.00$2 S(5)2.00 / 0.00$2 S(9)2.00 / 2.50$2 S(10)2.00 / 0.00$2 EX(5,3)40.00 / 0.00$40 EX(2,6)
24Clement Palmer0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(7,1)2.00 / 0.00$2 EX(1,7)2.00 / 0.00$2 EX(9,5)2.00 / 0.00$2 EX(12,4)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(7,2)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)
53Melissa B6.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,7)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(7,4)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)N/AN/AN/A
44William Palmer0.00 / 0.00 N/A10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(5,1)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(2,6)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(12,7)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,7)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(1,5)
43Richard Vines50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
27Michael Prevost0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 W(4)8.00 / 0.00$8 W(5)8.00 / 0.00$8 W(6)10.00 / 0.00$10 W(5)8.00 / 0.00$8 W(4)8.00 / 0.00$8 W(3)
8John Powers, Jr0.00 / 107.30 (57.30 + 50.00) 2.00 / 4.10$2 W(7)20.00 / 0.00$20 W(6)4.00 / 0.00$4 W(5)20.00 / 44.00$20 W(8)2.00 / 5.40$2 W(5)2.00 / 3.80$2 W(1)
33NeilPapa0.00 / 4.10 2.00 / 4.10$2 W(7)4.00 / 0.00$2 EX(1,5)/$2 EX(1,6)N/A2.00 / 0.00$2 EX(8,7)40.00 / 0.00$40 EX(7,5)2.00 / 0.00$2 EX(4,2)
6Ralph D0.00 / 134.20 (84.20 + 50.00) 8.00 / 41.40$6 EX(7,2)/$2 EX(7,3)6.00 / 0.00$6 EX(6,2)8.00 / 0.00$6 EX(4,5)/$2 EX(6,4)10.00 / 0.00$10 EX(10,8)8.00 / 42.80$4 EX(5,7)/$4 EX(5,4)10.00 / 0.00$10 EX(1,5)
10Dana Irwin0.00 / 69.00 (19.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(5,7)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(6,2)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(4,5)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(7,8)4.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,4)10.00 / 19.00$10 EX-Bxd(1,6)

Welcome to the 8/17 "Winners Take All" Saratoga FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

290 TourneyBETS Cup points are on the line in this FREEROLL tournament!

The1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,500 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximumwager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 8/17 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please emailsupport@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner