8/25 WTA Saratoga FREEROLL Tournament - Leaderboard

RankingNameSaratoga Thoroughbred Race Course #2CompletedSaratoga Thoroughbred Race Course #3CompletedSaratoga Thoroughbred Race Course #4CompletedSaratoga Thoroughbred Race Course #5CompletedSaratoga Thoroughbred Race Course #6CompletedSaratoga Thoroughbred Race Course #7Completed
61Lawrence McGourty0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,6)N/A
98Joseph Church0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$28 EX(1,6)/$22 EX(6,1)N/AN/A
4William Church0.00 / 213.40 N/AN/AN/AN/A50.00 / 213.40$28 EX(6,4)/$22 EX(6,1)N/A
77carl garkowski0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,1)N/A
76andreia Accarino0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX(6,4)/$24 EX(6,2)N/A
75fredric a.0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,13)N/AN/AN/A
74Eric W0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A24.00 / 0.00$6 EX(1,5)/$18 W(5)26.00 / 0.00$16 EX(3,5)/$10 EX(3,5)
2Don kiernan0.00 / 381.80 (331.80 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,3)2.00 / 3.80$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX(5,6)2.00 / 0.00$2 EX(3,1)2.00 / 0.00$2 EX(2,1)40.00 / 328.00$40 EX(8,3)
73Steve G0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(3)N/AN/A
1Eddiehage 0.00 / 410.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 410.00$50 EX(8,3)
23Jesse Temple0.00 / 57.10 (7.10 + 50.00) 2.00 / 2.90$2 P(3)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(2,5)22.00 / 0.00$20 EX-Bxd(9,12)/$2 EX(9,12)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(2,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(4,6)2.00 / 2.30$2 P(3)
72Leon Simon48.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,4)N/AN/AN/AN/AN/A
71david thurston0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$26 EX(2,7)/$24 EX-Bxd(7,8)N/AN/AN/AN/AN/A
70mark lossi0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(2,4)N/AN/AN/AN/AN/A
69Glenn K0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)/$2 EX(8,5)N/AN/AN/AN/AN/A
68Kenneth R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,1)
67Ronald. Lawrence0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,8)
66Kyle LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/A48.00 / 0.00$20 W(9)/$10 EX(11,6)/$10 EX(13,6)/$8 EX(11,5)N/A2.00 / 0.00$2 EX(8,5)N/A
65Susan LaPierre0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX-Bxd(3,4)/$18 EX-Bxd(6,2)/$12 EX(1,3)N/A
64Doc White Jr.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,6)
63pat mastroianni0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,7)N/AN/A
62Ralph L0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(11,13)N/AN/AN/A
9Donald Wildermuth0.00 / 106.40 (56.40 + 50.00) 10.00 / 32.40$8 EX-Bxd(3,5)/$2 EX(3,4)2.00 / 2.70$2 W(5)6.00 / 17.10$6 P(11)22.00 / 0.00$20 W(2)/$2 EX-Bxd(2,7)2.00 / 4.20$2 W(6)8.00 / 0.00$2 W(6)/$4 EX(3,6)/$2 EX(6,3)
32joseph kosut0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,7)4.00 / 0.00$4 EX(3,5)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(9,10)8.00 / 0.00$8 EX(9,8)4.00 / 0.00$4 EX(3,4)20.00 / 0.00$20 EX(6,3)
17David Smolinski0.00 / 68.20 (18.20 + 50.00) 2.00 / 8.10$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,8)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,2)2.00 / 8.20$2 EX-Bxd(3,8)
31Patricia Ritzert0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(3,4)2.00 / 0.00$2 EX(2,3)6.00 / 0.00$6 EX(5,12)4.00 / 0.00$4 EX(3,1)30.00 / 0.00$30 EX(5,1)6.00 / 0.00$6 EX(8,5)
78Mark Kloster0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$28 EX(13,9)/$22 EX(9,13)N/AN/AN/A
79Veronica Holcomb0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(3,8)N/AN/AN/AN/AN/A
80david torregiano26.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A24.00 / 0.00$24 EX(2,6)N/A
97Ron Struhs0.00 / 0.00 2.00 / 0.00$2 P(2)N/A4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,10)/$2 EX-Bxd(6,10)40.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,7)/$4 EX-Bxd(1,6)/$34 EX(6,1)N/A4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)/$2 EX-Bxd(1,3)
11Stan K0.00 / 99.40 (49.40 + 50.00) 6.00 / 24.30$2 EX(3,2)/$2 EX(3,5)/$2 EX-Bxd(3,5)4.00 / 5.70$2 EX-Bxd(2,5)/$2 EX(5,2)4.00 / 0.00$2 EX(13,2)/$2 EX(13,5)26.00 / 0.00$4 EX-Bxd(1,6)/$20 W(1)/$2 EX(1,5)6.00 / 19.40$2 EX(6,1)/$2 EX(6,4)/$2 EX(6,3)4.00 / 0.00$2 EX(3,1)/$2 EX(3,8)
8Joan K0.00 / 117.00 (67.00 + 50.00) 6.00 / 16.20$2 EX(3,1)/$4 EX-Bxd(3,5)2.00 / 3.80$2 EX(5,2)4.00 / 0.00$2 EX(13,11)/$2 EX(13,11)10.00 / 0.00$2 EX(1,3)/$2 EX(1,9)/$2 EX(1,3)/$2 EX(1,5)/$2 EX(1,6)16.00 / 38.80$2 EX(5,4)/$2 EX(5,6)/$4 EX(6,1)/$4 EX(6,4)/$2 EX(6,7)/$2 EX(6,3)12.00 / 8.20$2 EX-Bxd(3,1)/$2 EX-Bxd(3,8)/$2 EX-Bxd(3,5)/$2 EX-Bxd(3,6)/$2 EX(3,1)/$2 EX(3,8)
20Kenneth Arduino0.00 / 60.10 (10.10 + 50.00) 40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(2,5)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(5,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(9,13)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(10,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,3)2.00 / 8.20$2 EX-Bxd(3,8)
25richard heisler0.00 / 51.90 (1.90 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,4)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(2,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(13,11)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,9)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,1)40.00 / 0.00$40 EX(8,1)
96John Miller0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,3)N/A
95Michael M0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$20 EX(5,10)/$20 EX(5,6)/$10 EX(5,8)N/AN/A
94RON R0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$26 EX-Bxd(2,6)/$24 EX-Bxd(1,2)N/A
93JIM R0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,10)N/AN/A
92norma r0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(10,6)N/AN/A
34tom deering0.00 / 47.50 N/A50.00 / 47.50$50 EX-Bxd(5,2)N/AN/AN/AN/A
36lincoln campbell0.00 / 7.60 N/A4.00 / 7.60$4 EX(5,2)N/A10.00 / 0.00$10 EX(6,5)20.00 / 0.00$20 EX-Bxd(8,6)16.00 / 0.00$16 EX(3,6)
91vanessa L0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,5)
90joseph gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$24 EX(2,3)/$26 EX(2,6)N/A
89carl gioannini0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(1,4)N/AN/A
88mike dell50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
21pam dambra0.00 / 59.50 (9.50 + 50.00) 6.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$2 EX-Bxd(2,3)/$2 EX-Bxd(3,4)20.00 / 9.50$10 EX-Bxd(2,5)/$10 EX-Bxd(2,3)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,5)4.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$2 EX-Bxd(7,8)8.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,4)/$2 EX-Bxd(2,3)/$4 EX-Bxd(3,8)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(1,8)
6magen dambra0.00 / 202.50 50.00 / 202.50$50 EX-Bxd(3,5)N/AN/AN/AN/AN/A
87gary dambra0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(7)N/AN/A
86mathew j50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
85Steve H.50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
26mikede0.00 / 51.90 (1.90 + 50.00) 12.00 / 0.00$10 EX(4,5)/$2 EX-Bxd(1,5)2.00 / 1.90$2 EX-Bxd(2,5)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(13,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(2,6)22.00 / 0.00$22 EX(3,8)
24NeilPapa0.00 / 53.80 (3.80 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(3,4)2.00 / 3.80$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX(2,13)22.00 / 0.00$2 EX(4,5)/$20 W(4)2.00 / 0.00$2 EX(6,3)20.00 / 0.00$20 EX(1,5)
84Frank Beleglow 0.00 / 0.00 N/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(12,13)N/AN/AN/A
83stephen lynch0.00 / 0.00 N/AN/AN/A26.00 / 0.00$6 W(7)/$20 EX-Bxd(7,4)24.00 / 0.00$24 EX-Bxd(1,2)N/A
19RJK0.00 / 61.90 (11.90 + 50.00) 2.00 / 8.10$2 EX-Bxd(5,3)2.00 / 3.80$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(11,13)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(1,5)2.00 / 0.00$2 EX(5,7)2.00 / 0.00$2 EX(5,6)
22John 3160.00 / 58.10 (8.10 + 50.00) 2.00 / 8.10$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(6,13)40.00 / 0.00$6 EX(1,6)/$34 EX-Bxd(1,6)2.00 / 0.00$2 EX(7,5)2.00 / 0.00$2 EX(6,5)
82mike r50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
81alison mineo0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX(3,4)N/AN/AN/AN/AN/A
60Pete Mineo 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(2,6)N/A
59tom p50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
46jeffrey adami50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
45Ralph M.0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(4,1)N/A
3Rick A0.00 / 246.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 246.00$20 EX(8,5)/$30 EX(8,3)
41Rick Y0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(5,9)N/AN/A
38Daniel A Prietti0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 W(3)N/A
47Bruce j0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(3,6)N/AN/A
10Christopher Nupp0.00 / 105.80 (55.80 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 P(7)10.00 / 0.00$10 EX(5,6)2.00 / 0.00$2 P(12)2.00 / 6.10$2 P(9)20.00 / 0.00$20 W(2)14.00 / 49.70$14 W(8)
40JOHN SHUFON0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$40 EX(10,1)/$10 EX(10,4)N/AN/A
56Satch 0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,3)
13majicjoan0.00 / 81.40 12.00 / 48.60$12 EX-Bxd(5,3)N/A14.00 / 0.00$14 W(5)12.00 / 0.00$12 W(7)4.00 / 0.00$4 W(1)8.00 / 32.80$8 EX-Bxd(3,8)
54David F0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$30 EX-Bxd(3,1)/$20 EX-Bxd(3,5)
52Kevin Kaczmarek0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(3,5)
27Daniel Williams0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX-Bxd(5,6)40.00 / 0.00$40 EX(13,6)2.00 / 0.00$2 EX(8,4)2.00 / 0.00$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 EX(3,6)
44Joseph wood50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
7dennis m0.00 / 122.80 N/A6.00 / 5.70$6 EX-Bxd(5,2)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(6,2)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(6,1)14.00 / 67.90$14 EX-Bxd(6,1)12.00 / 49.20$12 EX-Bxd(8,3)
28anthony gerace0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 8.00 / 0.00$4 EX-Bxd(3,8)/$4 EX-Bxd(3,8)2.00 / 0.00$2 W(3)12.00 / 0.00$12 EX-Bxd(5,11)18.00 / 0.00$12 EX-Bxd(5,7)/$6 EX-Bxd(5,7)4.00 / 0.00$4 W(4)6.00 / 0.00$6 W(1)
50anthony missita0.00 / 0.00 30.00 / 0.00$20 EX(4,2)/$10 EX(4,1)N/AN/AN/AN/A20.00 / 0.00$20 EX(1,5)
30Carlos D0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(2,3)2.00 / 0.00$2 EX(3,5)8.00 / 0.00$2 EX(9,5)/$2 EX(9,11)/$2 EX(9,13)/$2 EX(13,9)34.00 / 0.00$18 EX(1,5)/$16 EX(1,3)2.00 / 0.00$2 EX(4,2)2.00 / 0.00$2 EX(6,3)
57Ernie K.0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(4,5)N/AN/A
53Stitch0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,8)N/AN/AN/AN/AN/A
5Professor670.00 / 205.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 205.00$50 EX-Bxd(3,8)
51Aunt CoCo0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,8)
37Elinor S0.00 / 0.00 10.00 / 0.00$10 W(7)N/AN/A40.00 / 0.00$40 EX(3,6)N/AN/A
33Harvey S0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 EX(3,2)2.00 / 0.00$2 EX(5,3)2.00 / 0.00$2 EX(5,2)2.00 / 0.00$2 W(1)2.00 / 0.00$2 W(2)40.00 / 0.00$40 EX(8,1)
18William Palmer0.00 / 66.20 (16.20 + 50.00) 4.00 / 16.20$4 EX-Bxd(3,5)6.00 / 0.00$6 EX-Bxd(5,6)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(2,13)10.00 / 0.00$10 EX-Bxd(8,10)8.00 / 0.00$8 EX-Bxd(4,1)14.00 / 0.00$14 EX-Bxd(5,1)
55RWB0.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX(8,1)
15Michael Prevost0.00 / 72.80 (22.80 + 50.00) 8.00 / 0.00$8 P(8)8.00 / 0.00$8 P(3)8.00 / 22.80$8 P(11)8.00 / 0.00$8 P(7)8.00 / 0.00$8 P(8)10.00 / 0.00$10 EX(3,8)
35Clement Palmer0.00 / 8.10 2.00 / 8.10$2 EX-Bxd(3,5)2.00 / 0.00$2 W(3)N/A46.00 / 0.00$46 EX-Bxd(5,1)N/AN/A
58Robert Oper50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
49Richard Vines50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
14Ralph D0.00 / 76.60 (26.60 + 50.00) 6.00 / 0.00$6 EX(5,4)14.00 / 26.60$14 EX(5,2)6.00 / 0.00$6 EX(13,5)8.00 / 0.00$8 EX(1,2)8.00 / 0.00$8 EX(6,2)8.00 / 0.00$8 EX(3,5)
48John Powers, Jr50.00 / 0.00 N/AN/AN/AN/AN/AN/A
39Melissa B0.00 / 0.00 50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,4)N/AN/AN/AN/AN/A
12paul aswad0.00 / 82.00 (32.00 + 50.00) 8.00 / 21.20$8 W(3)8.00 / 10.80$8 W(5)8.00 / 0.00$8 W(5)8.00 / 0.00$8 W(1)8.00 / 0.00$8 W(1)10.00 / 0.00$10 W(3)
16Dana Irwin0.00 / 68.50 (18.50 + 50.00) 2.00 / 0.00$2 W(5)2.00 / 2.70$2 W(5)2.00 / 11.60$2 W(11)40.00 / 0.00$40 EX-Bxd(3,1)2.00 / 4.20$2 W(6)2.00 / 0.00$2 W(3)
42Richard Samsal0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(2,6)N/AN/A
43anthony cummings0.00 / 0.00 N/AN/AN/A50.00 / 0.00$50 EX-Bxd(1,9)N/AN/A
29JOHN BARTKUS 0.00 / 50.00 (0.00 + 50.00) 10.00 / 0.00$10 EX(4,5)2.00 / 0.00$2 EX(5,3)2.00 / 0.00$2 EX(10,13)4.00 / 0.00$4 EX(2,8)16.00 / 0.00$12 EX(4,6)/$4 EX(4,6)16.00 / 0.00$12 EX(8,1)/$4 EX(8,1)

Welcome to the 8/25 "Winners Take All" Saratoga FREEROLL qualifier tournament. Competition is FREE for all account holders - please scroll down, and enter your account number and applicable information to compete!

290 TourneyBETS Cup points are on the line in this FREEROLL tournament!

The1st-2nd place finishers will receive a paid entry to the upcoming GUARANTEED $1,500 PAYDAY tournament! Click HERE for rules and regulations, all tournament players will have a $50 mythical contest bankroll with which they can place W/P/S and exacta entries, no mandatory races, no minimum/maximumwager amount- NO HOLDS BARRED. Once registered, players will receive an email with their status as cleared to compete. ALL players that enter a live tournament entry in all WTA tournament races will receive a $50 bonus to their final tally!

Registration for this contest closes at 10am on 8/25 - at that point competition will begin within the hour. Players have up until 0 MTP to enter or cancel contest selections in applicable races, scratched selections will inherit the post time favorite. All participating horseplayers MUST have a valid account, and MUST have wagering through their account on the same day of this contest to qualify for prizes. Please emailsupport@showtimecontests.com with any questions or concerns.

1st Place Winner